08/01/2019

Chương trình làm việc tại Nagoya – Nhật bản

1. THÔNG TIN  Nơi làm việc Nagoya Nội dung công việc 2 Nam thiết kế Autocad (2D,3D) 5 Nam máy NC 1 thợ điện Lương cơ […]
30/11/2018

TU NGHIỆP SINH NHẬT BẢN DỌN DẸP VỆ SINH TÒA NHÀ

I – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên xí nghiệp tiếp nhận 日東商事 2 Địa điểm làm việc KOCHI 県 3 […]
01/11/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : MIE Nội dung công việc : Gia công cơ khí chính xác Lương […]
01/11/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : MIE Nội dung công việc : Sản xuất linh kiện điện tử Lương […]
01/11/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SẢN XUẤT LẮP RÁP BẢO TRÌ MÁY

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : HIROSHIMA Nội dung công việc : Sản xuất ,lắp ráp và bảo trì […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ VẼ CAD 2D BẢN VẼ KIẾN TRÚC

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : FUKUOKA Nội dung công việc : vẽ CAD 2D( bản vẽ kiến trúc […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc :  OSAKA Nội dung công việc : Lễ tân trong khách sạn Lương cơ […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ VẼ CAD 2D 3D THIẾT KẾ CẤU THÉP

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc :  OSAKA Nội dung công việc : vẽ CAD 2D, 3D , Thiết kế […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ BẢO TRÌ MÁY

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : FUKUI Nội dung công việc : Bảo trì máy Lương cơ bản : […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : TOYOSHIMA Nơi làm việc : ISHIKAWA Nội dung công việc : sản xuất linh kiện điện tử […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẢNG MẠCH IN

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : MINAMI DESHI Nơi làm việc : ISHIKAWA Nội dung công việc : thiết kế ,chế tạo mảng […]
31/10/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LẬP TRÌNH MÁY VÀ VẼ CAD 2D, 3D

1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Tên công ty : Nơi làm việc : OSAKA Nội dung công việc : lập trình máy và vẽ CAD 2D,3D […]
Liên hệ