ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO


MR. NGUYỄN SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC GENERAL DIRECTOR


MR. SAM NGUYEN

Phó Tổng Giám Đốc
Vice General Director


MR. TRẦN QUANG THẮNG

Cố Vấn Kinh Tế Economic Senior Advisor


MR. BILL TRẦN

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Business Development Director


MR. HUỲNH THANH TIẾN

Cố Vấn Đào Tạo Training Senior Advisor


MS. PHẠM THỊ TUYẾT NGA

Trưởng Phòng Tư Vấn Consulting Manager


MR. NGUYỄN QUỐC TRUNG

Trưởng Phòng Nhân Sự Human Resource Manager


TƯ VẤN DU HỌC - VIỆC LÀM NƯỚC NGOÀI

Để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ, xin hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ