Tuesday October 22nd, 2019

(Tiếng Việt) TUYỂN LAO ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Thursday October 17th, 2019

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Thursday October 10th, 2019

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI BA LAN-CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday April 9th, 2019

(Tiếng Việt) TUYỂN THỢ XÂY DỰNG CÓ TAY NGHỀ LÀM VIỆC TẠI ROMANIA – CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday March 26th, 2019

(Tiếng Việt) TUYỂN CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM – LÀM VIỆC TẠI ROMANIA – CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday March 26th, 2019

(Tiếng Việt) TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA – CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday March 26th, 2019

(Tiếng Việt) TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG SIÊU THỊ – ROMANIA – CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday March 26th, 2019

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN – CHÂU ÂU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Friday January 11th, 2019

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARI – EU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Tuesday January 8th, 2019

(Tiếng Việt) Chương trình tuyển lao động đi làm việc tại Romania – EU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Friday December 14th, 2018

(Tiếng Việt) Chương trình đi làm việc tại Romania – EU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Wednesday August 1st, 2018

(Tiếng Việt) TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI (CHÂU ÂU)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Liên hệ